جدید ترین پست ها

از نویسنده: سولماز الهامی

رویداد هوش مصنوعی و داده محوری در منابع انسانی

شرکت مشاوره مدیریت همیاران با همراهی شرکت ادیب و حمایت پارک علم و فناوری، رویدادی دو روزه، با موضوع...

بیشتر بخوانید
گواهینامه مهارت کوچینگ توسعه فردی کسب و کار

گواهینامه مهارت کوچینگ توسعه فردی کسب و کار

بیشتر بخوانید
گواهینامه کوچینگ سطح 1

گواهینامه کوچینگ سطح ۱

بیشتر بخوانید
گواهی عضویت در کمیته طبقه بندی مشاغل

گواهی عضویت در کمیته طبقه بندی مشاغل

بیشتر بخوانید
گواهی دوره آموزشی تربیت ارزیاب حرفه ای

گواهی دوره آموزشی تربیت ارزیاب حرفه ای

بیشتر بخوانید
گواهینامه کوچ سطح 1

گواهینامه دوره آموزشی کوچ سطح ۱

بیشتر بخوانید

عضویت در انجمن مشاوران مدیریت ایران

بیشتر بخوانید

رویداد آینده منابع انسانی

این رویداد، در آذرماه سال 1400 به میزبانی کارخانه نوآوری و شرکت رشدانا با سخنرانی دکتر الهامی در مورد...

بیشتر بخوانید

رویداد قطب نمای مدیران

این رویداد، در مرداد ماه 1401 در اتاق بازرگانی و با همت شرکت مرکان برگزار شد. برخی از گفتگوهای...

بیشتر بخوانید

ورکشاپ آموزشی مهارت مدیران در قرن نو

برای اولین بار در مشهد، شرکت مشاوره مدیریت همیاران با همراهی شرکت ادیب و حمایت پارک علم و فناوری،...

بیشتر بخوانید