تاثیر رهبری نوآورانه بر عملکرد سازمان

تاثیر رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر عملکرد سازمان به واسطه هماهنگی

آنچه در دنیای نامطمئن و ناپایدار امروز برای بقای سازمان ­ها مهم تلقی می ­شود این است که سازمان ها استراتژی­ هایی را تدوین کنند که بتوانند از یک طرف عناصر سازمانی خود را طوری سامان دهند که در راستای ارتقای عملکرد دارای تناسب و هم راستایی با یکدیگر بوده و از طرف دیگر تغییرات دائمی محیط کسب وکار خود را رصد کرده و بتوانند به آنها به درستی پاسخ دهند. در این بین رهبران سازمان باید با تشويق ابتكارات فردي، القاي اعتماد و افزايش مسـئوليت پـذيري كاركنـان، فضايي را ايجاد كنند كه سازمان را به راحتي به سمت تغيير و انطباق براي تأمين اهـدافشان هدايت نماید و همچنین با به اشتراك گذاشتن دانش در ميان مديران، سازمان را در هماهنگي ميـان اسـتراتژی هاي سـطوح مختلف و قدرت تغيير و تطابق ياري رساند. به همین دلیل در این راستا مقاله خود را با هدف بررسي تأثير رهبري نوآورانه و اشتراك دانش بر عملكرد سازمان به واسطه هماهنگی استراتژیک در جامعه آماری متشکل از مديران عامل شركت­ هاي تابعه و زيرمجموعه توانير با حداقل نمونه موردنیاز یعنی ۵۸ نمونه انجام داده ام. در تحلیل داده ­ها نیز از نرم­ افزار Smart PLS کمک گرفته­ام.

در بیان خلاصه ­ای از تحقیق خود اینگونه بیان می­کنم که سازمان ­ها ناچارند به طور دائم رویدادهای داخلی و خارجی را مورد بررسی قرار داده تا بتوانند در زمان مناسب، خود را با نیازهای متنوع و متغیر مشتریان و سایر تغییرات تطابق دهند. نرخ و ژرفای تغییراتی که بر سازمان­ها اثر می­ گذارد بسیار متفاوت بوده و سازمان­ها برای بقای خود باید بتوانند به شیوه­ای زیرکانه این تغییرات را شناسایی کرده و خود را با آنها سازگار سازند. براي مقابله و تطابق بـا این چـالشهـاي محيطـي لازم است رهبران سازمان با رويكرد استراتژيك، برنامه­ هـاي سـازمان را بـازنگري كـرده تـا بتواننـد تغييرات لازم در سازمانها را ايجاد نموده و نيز با شـناخت و درك نيازهـاي متفـاوت مشـتريانِ خود (مردم) و افزايش رضايتمندي، عملكرد خود را ارتقا بخشند. در محیط­ هایی که تغییر و تحول و عدم اطمینان از خاصیت­های اصلی آن است سازمان­ ها توجه خود را بیشتر به رهبری سازمان معطوف می­دارند چراکه می­دانند رهبری با ایجاد تغییر و تحول سر وکار دارد. در این بین تحولات سازمانی موفق و ناموفق بر نقش­ قاطع رهبری مبتنی بر نوآوری تاکید می­کند. وقتی رهبران رفتارهایی در راستای حمایت از نوآوری کارکنان ازخود نشان می­ دهند در واقع به پرورش زمینه ­ای می ­پردازند تا کارکنان را قادر سازند ایده ­های خلاقانه خود را برای حل مشکلات مورد استفاده قرار دهند و بدین ترتیب ظرفیت و قابلیت سازمان در جهت پاسخگویی به شرایط متغیر محیط خارجی افزایش می­ یابد. علاوه بر نقش رهبري در ايجاد هماهنگي هاي استراتژيك، اشتراك دانش نيز مـي توانـد در ارائه پاسخ­ هاي كارآمد و نوآور به تغييرات محيط كسب و كار كمك نمايد. براسـاس تئـوري منبع محور که به سازمان ها قابليت رقابت­ پذيري پايدار مي بخشد، بكارگيري وسيع منابع دانشي مـيتوانـد بـه عنـوان يـك منبـع استراتژيك محسوب گردد. سازمان ها با منابع دانشي غني­ تر و نيزقابليـت جـذب دانـش بـالاتر، بهتر ميتوانند قابليت رقابت­پذيري خود را حفظ و آن را به ­روز كنند. در این راستا با بررسی فرضیه­های تحقیق خود به این نتایج دست یافته­ام که رهبري نوآورانه و اشتراك دانش بر هماهنگي استراتژيك اثر افزاينده دارند و اثر رهبري نوآورانه و اشـتراك دانـش بـر عملكـرد سـازماني از لحـاظ آمـاري معنادار است همچنین هر دو  متغیر رهبری نوآور و اشتراک دانش مي توانند تطابق و سـازگاري سازمان به محيط بيروني افزايش داده و منجر به هماهنگي استراتژيك شوند، اما هماهنگي اسـتراتژيك بـر عملكرد سازمان تأثيري ندارد. به طور کلی در ادامه بررسی نتایج تحقیق بیان کرده­ام كه حتي در بدترين شرايط محيطي كه در سالهاي اخير صنعت توانیر با آن مواجـه بـوده است، نقش رهبري سازمان با افزايش خلاقيت و نوآوري، القـاي اعتمـاد و كـار گروهـي ميـان كاركنان توانسته است از يك طرف تأثيرمثبتـي بـر سـازگاري و انطبـاق سـازمان بـا محـيط­ های پـر چالش گذاشته و از طرف ديگرمنجربه بهبود عملكرد سازمان گردد. همچنين دانش بـه اشـتراك گذاشـته شـده در ميـان مـديران ارشد سازمان در پروژه ­هاي توسعه مي تواند منجربه هماهنگي ميان استراتژي هاي كلـي سـازمان و محيط شود. در ادامه نیز به تفسیر نتایج فوق پرداخته­ ام و پیشنهاداتی را نیز در این راستا ارائه نموده ­ام.

فایل دانلود کامل مقاله:

https://www.sid.ir/fileserver/jf/6015613945905.pdf

پست های مرتبط

مطالعه این پست ها رو از دست ندین!

نظرات

سوالات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *